قفسه استیل

  • -

قفسه استیل

قفسه استیل به دو دسته تقسیم می شود که عبارت است از قفسه استیل صنعتی و قفسه استیل فروشگاهی. قفسه استیل صنعتی از چهارچوب پروفیل استیل و رویه قفسه از وزق استیل زنگ نزن ساخته می شود این نوع قفسه بیشتر مناسب واحد های تولیدی مواد غذایی و سردحانه ها می باشد استیل استفاده  شده در این مدل قفسه هرگز زنگ نمی زند. قفسه استیل فروشگاهی که با نام قفسه استیل و شیشه معروف است برای استفاده در واحد های تجاری به خصوص مراکز عرضه پوشاک و لوازم آرایشی بهداشتی و لوازم تزئینی مناسب است تنوع طرح

قفسه استیل

قفسه استیل

قفسه استیل

قفسه استیل

قفسه استیل

قفسه استیل

قفسه استیل

قفسه استیل

قفسه استیل

قفسه استیل

قفسه استیل

قفسه استیل

قفسه استیل

قفسه استیل

قفسه استیل