رگال استیل

  • -

رگال استیل

رگال استیل یا جالباسی فروشگاهی به شکل های منحنی و یا به شکل زاویه دار از لوله و پروفیل استیل ساخته میشود. رگال استیل به زیباتر شدن دکوراسیون فروشگاه و همچنین به معرفی و نمایش جذاب تر کالا های فروشگاه کمک می کند. طراحی راگال استیل با توجه به کاربری واحد های تجاری و فضای کلی نمای داخلی فروشگاه طراحی می شود تا حداکثر زیبایی و کارایی را به شما عرضه کند.

رگال استیل

رگال استیل

رگال استیل

رگال استیل

رگال استیل

رگال استیل

رگال استیل

رگال استیل

رگال استیل

رگال استیل

رگال استیل

رگال استیل

رگال استیل

رگال استیل

رگال استیل

رگال استیل

رگال استیل

رگال استیل

رگال استیل

رگال استیل

رگال استیل

رگال استیل

رگال استیل

رگال استیل