میز عسلی استیل

میز عسلی استیل یک میز دکوراتیو کنار مبلی است که با ابعاد و اندازه های متنوع طراحی و ساخته می شود. میز عسلی استیل با متریال متفاوت برای روی میز تولید می شود که می تواند برای هر نوع مبلمانی از آن استفاده کرد. میز عسلی استیل با صفحه هایی از چوب ، شیشه و سنگ با پایه ها و چهار چوبی از استیل به اشکال مکعبی و منحنی تولید می شود.

میز عسلی استیل
میز عسلی استیل
میز عسلی استیل
میز عسلی استیل
میز عسلی استیل
میز عسلی استیل