قفسه استیل

قفسه استیل به دو دسته تقسیم می شود که عبارت است از قفسه استیل صنعتی و قفسه استیل فروشگاهی. قفسه استیل صنعتی از چهارچوب پروفیل استیل و رویه قفسه از وزق استیل زنگ نزن ساخته می شود این نوع قفسه بیشتر مناسب واحد های تولیدی مواد غذایی و سردحانه ها می باشد استیل استفاده  شده در این مدل قفسه هرگز زنگ نمی زند. قفسه استیل فروشگاهی که با نام قفسه استیل و شیشه معروف است برای استفاده در واحد های تجاری به خصوص مراکز عرضه پوشاک و لوازم آرایشی بهداشتی و لوازم تزئینی مناسب است تنوع طرح.

قفسه استیل
قفسه استیل
قفسه استیل
قفسه استیل
قفسه استیل